Grønne Djævle og Vilde Engle – historier fra 60’erne

Om artiklen
Artiklen blev oprindelig bragt i Snylterstaten.dk 21. juni 2014

Nu er hele tidsskriftet Ungkommunisten lagt online. Ungkommunisten blev udgivet af Kommunistisk Ungdoms Forbund i årene 1968 til august 1970 – lige før verdensbank demonstrationerne – hvorefter bladet ophørte. Jeg lærte bladet at kende i slutningen af 1969 eller begyndelsen af 1970. Artiklerne kan findes her: Ungkommunisten

Maoisme

Især udgivelserne fra 1968 er præget af at både KUF og moderorganisation KAK var Maoister, og jeg vil nok sige at en del af artiklerne ikke tåler et nærmere gensyn og nogle artikler er præget af – skal vi kalde det – revolutionær overoptimisme, men for den historisk interesserede kan der findes en del godbidder.

Artiklerne oversat fra de kinesiske blade kan virke patetiske, mens en skrivelse fra KKPs centralkomité til SUKP i 1964 – Blomster falder af…  – har faktisk en for diplomatiske skrivelser ukarakteristisk munterhed, og slutter med et digt, der lyder:

”Blomster falder af, hvad man end gør;
Svaler vender tilbage, vi har set dem før.”

Tegning af kinesere, der læser storskriftsplakatKinesere læser storskriftsplakat

 

I øvrigt er der faktisk en del digte af mere eller mindre kendte digtere især fra Asien. Bl.a. et af New Zealænderen Rewi Alley, der kom til Peking i 1926, og bidrog med at opbygge Chinese Industrial Cooperatives og adskillige skoler. Han bidrager med et digt, der hedder noget så poetisk, som ”Efter læsning af en rapport fra Thailands Patriotiske Front

Befrielseskampene i det fattige Syd

George HabashArtiklerne behandler bl.a. befrielseskampe i Vietnam, Afrika og Latinamerika og senere i slutningen af 1969 begynder Palæstina og PFLP af dominere. Der er artikler om Tjekkoslovakiet i 1968. I Ungkommunisten 1969 nr.2 gengives Ho Chi Minhs tale på Kommunistisk Internationales 5 kongres i 1924, hvor han anklager kommunistpartierne for at svigte folkene iden fattige verden.

“at vort parti kun har et nedladende smil til overs for kolonispørgsmålet. Et eksempel: ”L’Humanité“ anså det ikke for nødvendigt at aftrykke ”Bondeappellen til folkene i kolonierne” som Kommunistisk Internationale havde udsendt.”

“Negerrevolution” og De Sorte Panteres vurdering af hvide venstreorienterede

Der er flere artikler om de sortes kamp i USA. Det var før politisk korrekthed slog igennem, så en af artiklerne (oversat fra et amerikansk tidsskrift) hedder “Falsk ‘negerrevolution'”, hvilket ikke var gået i dag. Mest interessant er nok artiklen “Sorte Pantere og hvide venstreorienterede“, fra maj 1970, der bl.a. indeholder Connie Mathews (Black Panter medlem) tale i Carlton Bio i København i begyndelsen af april.

OL i Mexico

Fremmed

I 60’erne begyndte der at komme fremmedarbejdere – det var før man fandt ud af at kalde dem “gæste”arbejdere, hvad man syntes lød pænere, og så antydede man jo også at de jo helst skulle rejse hjem igen. Artiklen giver et historisk rids og kommenterer også på det danske samfunds reaktioner på indvandringen. “Fremmed” (1970, nr.2).

Et stormfuldt møde

I fortællingen “Weitling møder Marx” skildres et storm fuldt møde mellem Karl Marx og den tyske skrædderagitator Wilhelm Weitling, som det bliver skildret af en ung russer ved navn Annenkov i bogen ”To the Finland Station” af Edmund Wilson.

Maj ’68 og Vietnambevægelsen

Der er analyser af Maj 1968 i Frankrig, Studenterbevægelsen i Tyskland, men en stor del af artiklerne er kritik af og debat med den danske venstrefløj og fagbevægelsen, ligesom en del handler om Vietnambevægelsen, f.eks. behandles Pinsemarcherne i flere artikler. De større ideologiske debatter med andre organisationer – først og fremmest danske og svenske Maoister – skal dog findes i Kommunistisk Orientering og i pjecer andetsteds på sitet.

Ho Chi Minh-løb på StrøgetHo Chi Minh-løb på Strøget

 

Om medier

Under titlen “Pressehykleri” bringer Ungkommunisten i april 1970 en artikel om 3 mediebegivenheder. Først en lille historie om Clante-sagen, hvor journalisten Carsten Clante blev fyret fra DR, efter voldsomme klager over hans dækning af hvordan Mærsk under dække af u-landshjælp drev nykoplonialistisk udbytning i Tanzania.

Derefter en beretning fra den – såvidst jeg husker – første danske høring om Palæstina, og jeg husker stadig hvordan en række zionister med Herbert Pundik i spidsen nærmest råbte og skreg hver gang en stilfærdig “pro”-palæstinensisk stemme som Jens Navntofte forsøgte at forklare situationen fra den palæstinensiske side. Det skal siges, at Pundik dengang var noget mindre nuanceret end han er i dag, hvor hans hårdeste kritikere kommer fra Israelvennerne.

Den tredje historie er det raseri, som medierne gerådede i da HB (Brugsen) lavede et salgsfremstød “Israelsk forår”, som resulterede i en større maleraktion, hvor en lang række HB-butikker på Sjælland bev overmalet med slogans “Vietnam – Palæstina – samme kamp” og “Leve PFLP”. Som man skriver i artiklen:

“Parolerne kan vi helt tilslutte os, men Pundiks Politiken gerådede i vildt raseri. Aktionen fik 4 til 5 gange så megen spalteplads som et normalt væbnet bankrøveri.”

Og i BT (som er gengivet i artiklen) får man det til at en vældig stor flok “arabere over Øresund for at gennemføre anti-jødisk demonstration i Danmark” – En enkelt aktivist, der blev taget af politiet var tilfældigvis svensker. Men det syn der fremkommer på min nedhinde, af alle disse arabere, som i samlet flok kommer til København og efter 5-10 minutter – ifølge Politiken – vender tilbage over Øresund, er betagende. Og når så en presseglad svensker, der angiveligt skulle repræsentere El Fatah og PFLP i skandinavien – hvad han ikke gjorde – så kan historien få en ekstra tand. Desuden var det jo kun knap 2 år siden PFLP gennemførte sin første flykapring – måske inspireret af en israelsk kapring af et civilt syrisk fly i 1954 for at få løslad 5 israelske agenter, der var blevet snuppet på den syriske side af grænsen.

Det var på den tid langt vanskeligere at lave propaganda for Palæstinas frihedskamp, ikke mange viste noget og Israel lobbyen var også herhjemme stærk. Den Anti-imperialistiske Aktionskommité, der var en frontorganisation for KUF lavede omkring det tidspunkt en plancheudstilling om Palæstina på Strøget i København, hvor aktivisterne blev overfaldet og måtte fortrække.

Grønne Djævle, Vilde Engle og Kina

En af de mest voldsomme begivenheder i København i de år – bortset fra Verdensbank-demonstrationerne – var demonstrationerne i begyndelsen af april 1969, imod den amerikanske propagandafilm for Vietnamkrigen “De Grønne Djævle” med den kendte skuespiller John Wayne i hovedrollen, der blev vist i Saga Bio på Vesterbro.

Saga-demonstrationernneDer var voldsomme kampe i flere dage, hvor politiet fik hjælp af datidens rockerbande De Vilde Engle med slagteren Bjørn Andersen, hvorefter filmen blev taget ned, og borgerskabet græd deres salte tårer over dette overgreb på ytringsfriheden. Artiklen fortæller lidt om filmens propaganda indhold, der efter KUFs og andre danske socialisters mening berettigede forsøget på at stoppe den. Der er citeret en række udtalelser udtalelser fra de involverede og kendte danskere. Og endelig indeholder artiklen et forsøg på noget så sjælden på fløjen som selvkritik. Artiklen hedder “Psyk-krig” (forklaringen på det besynderlige navn kan læsses i artiklen).

En anden grund til at begivenheden er interessant, er at den var en medvirkende årsag til at KAK og KUF ophørte med at være Maoister. Kineserne havde i de år i deres medier skrevet med begejstring om revolutionæremassebevægelser i Europa. F.eks skriver Lin Piao i KKPs Centralkomité:

“En hidtil uset gigantisk, revolutionær massebevægelse er brudt ud i Japan, Vesteuropa og Nordamerika, kapitalismens “hjerte”-områder.”

og ikke bare det, men de var selvfølgelig også Maoister allesammen. Andre steder skrev Kinesiske blade, at europæiske arbejdere måtte lede i skraldespande for at finde til føden. Og i forbindelse med “De Grønne Djævle” blev der skrevet, at store dele af København var afspærret og at det var den “danske arbejderklasse”, der havde fået filmen taget ned. Og så var sandheden jo, at det reelt var en lille gruppe studerende, der havde klaret ærterne. I bladet Kommunistisk Orientering kan disse 3 artikler anbefales hvis man vil vide mere om kritikken af Kinesernes opfattelse af situationen i Vesteuropa og om Saga Bio:

Gnisten og steppebranden

Hvordan ser der ud i Vesteuropa?

APROPOS SAGA-DEMONSTRATIONERNE: De mange og de få

Gotfred Appel, der var formand for KAK, skrev ikke bare disse artikler, han skrev også breve til den kinesiske chargé d’affaires på ambassaden i København og til Centralkomitéen for Kinas Kommunist Parti, for at fortælle hvordan forholdene så ud i Vesteuropa. To af disse breve ligger online på sitet:

Letter to Central Committee of the Communist Party of China, April 24, 1968

Letter to Embassy of the People’s Republic of China, Copenhagen, march 29, 1969

I brevene er der flere eksempler på hvordan kinesiske medier skrev forkerte historier og analyser om Vesteuropa – og ikke alene det, men også lavede fusk med billeder. F. eks. omtales et billede fra en stor demonstration af 65.000 engelske havnearbejdere, der støttede racisten Enoch Powell. Senere blev samme billde brugt af et australsk maoist-blad, der havde retucheret de racistiske paroler ud, og hævdede, at billedet viste revolutionære arbejdere med paroler imod den engelske labour-regerings tætte samarbejde med USA imperialismen.

Om Gotfred Appels lidt skolemesteragtige stil var medvirkende ved jeg ikke, men kritikken betød, at Kineserne afbrød forbindelserne med KAK og KUF og at Forlaget Futura, ikke længere fik trykkeopgaver fra ambassaden. Hvad man end kan mene om Gotfred Appels handlemåde senere, så synes jeg at dette vidner om et intellektuelt mod. Jeg husker ikke at andre Maoist partier og bevægelser stillede sig op og kritiserede KKP, eller at KPisterne gjorde det i forhold til Sovjet.

Desværre findes der ikke meget andet materiale online om Saga-demonstrationerne, andet et par smånotitser og PET-Kommissionsrapporten fra Juni 2009, og man kunne håbe, at andre gamle aktivister ville lægge deres blade og pjecer online.

ooo000ooo

Der et meget mere, jeg gerne ville nævne, men det bliver for langt i denne korte præsentation at komme ind på alle artiklerne.

Der er masser af læsning til de regnvåde sommerdage. Jeg håber, at både historisk og politisk interesserede kan få glæde af materialet.

Grønne Djævle og Vilde Engle – historier fra 60’erne. | Snylterstaten.dk.

Source: Grønne Djævle og Vilde Engle – historier fra 60’erne. | Snylterstaten.dk

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow