9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman

Om artiklen
9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman

er en emneliste om PFLO og deres oprør, der startede 9. juni 1965, imod et reaktionært sultanat og britisk imperialisme. Der er også link til materiale om det nordiske solidaritetsarbejde, der blev koordineret af den danske komité KROAG.

9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman is a bibliography on PFLO and the rebellion, started 9th June 1965, against the reactionary sultanat and the British imperialism. There is also link to materials on the nordic solidarity work, that was coordinated by the danish committee KROAG (unfortunately for the time being only in danish).

For 50 år siden startede en folkelig bevægelse i Oman sin kamp mod kolonialismen i Den arabiske Golf.

50 years ago Omani people started a popular struggle aganinst colonialism in the Arabian Gulf. English foreword below.

Forord

I 1965 startede PFLO et oprør mod det reaktionære sultanat Oman, beliggende i det sydøstlige hjørne af den Arabiske Halvø, og øst for Yemen – se kort forneden – der siden 1850 havde været en britisk koloni. Oprøret varede i 12 år, før PFLO måtte trække sig ud af de befriede områder til Demokratisk Yemen (Sydyemen) med adskillige tusinde flygtninge. Det var en vigtig kamp mod neokolonialisme, da Oman dengang og i dag har stor strategisk betydning for vestlig imperialisme. Adskillige lande, Iran (under Shahen), Indien, Jordan m.fl. under ledelse af britiske specialstyrker, sendte tropper til at bekæmpe oprøret. Skønt oprøret for det meste er glemt, viser det store antal bøger af engelske officerer og rapporter fra militærakademier noget om revolutionens betydning, som det kan ses i afsnittet Oprøret set fra de britiske officerers side. Materialet i denne linksamling behandler situationen dengang, og hvordan det lykkedes Vesten at skabe en alliance med reaktionære monarkier og mobilisere det konservative islam imod sekulær marxisme, men forsøger også at vise den nuværende situation.

PFLO lagde stor vægt på at inddrage kvinderne i revolutionen og sikre lige rettigheder, ligesom der blev satset meget på uddannelse og sundhedsarbejde.

For dem, der vil vide mere om PFLO og befrielseskampen, vil jeg anbefale 3 pjecer på dansk, udgivet omkring 1980 af den danske solidaritetskomité KROAG, der koordinerede det nordisk solidaritetsarbejde i samarbejde med en række klunsergrupper, Ulandskunserne, Tøj Til Afrika, der havde grupper over hele landet, der indsamlede kluns og lavede loppemarkeder. Tilsvarende var der i Sverige en række Emmaus-grupper, som skaffede penge, der kunne forsyne befrielsesbevægelsen med nødvendig medicin, hospitalsudstyr, udstyr til Kvindeorganisationen OWO og lignende. Pjecerne: Revolutionen lever, Kvinder og revolution i Oman, samt Sundhedsarbejde og revolution i Oman er alle netop lagt online. Pjecerne giver også et indtryk at det ukendte danske og svenske solidaritetarbejde. Se afsnittet Det antikoloniale oprør.

Fotos er fra en postkortserie, som blev udsendt af den daværende franske solidaritetskomité CSRO. Plakaten er tegnet af den svejsiske kunstner Marc Rudin, der også har tegnet en lang rækker plakater for PFLP.

Poul Mikael Allarp
13. juni 2015

Se emnelisten på Modkraft Biblioteket:
9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman

English Foreword

In 1965 the PFLO started a rebellion against the reactionary Sultanate of Oman in the southeastern corner of the Arabian Peninsula – se map at the bottom, and since 1850 a British colony. It lasted for about 12 years, before they had to retreat to Democratic Yemen with several thousand refugees. It was a very important struggle against neocolonialism, as Oman then and today has strategic importance for western imperialism. Several countries, Iran (during the Shah), India, Jordan, and other troops leaded by British Special troops fought against the rebellion. Though the rebellion is mostly forgotten, the
big amount of books on the War written by British officers and later studies at military academies shows the importance, as seen in the section The rebellion from the British officer’s point of view. The materials in this bibliography deals with the situation then, and how the west succeded to make an alliance between reaktionary morarkies an mobilize conservative Islam against sekular marxism, but also tries to collect materials to show the contemporary situation.

For the PFLO it was very important to include the women in the struggle, and much effort was used to give education and healthwork among the people.

A Danish solidarity committee KROAG coordinated from 1972 to around 1986 the practical solidarity work between other group of people making flea markets in Denmark and Sweden. In several other countries there were solidarity work for the PFLO, but nowhere it lasted as long as in Scandinavia. Some older members of KROAG is now publishing some of the old materials online. First in Danish, but later in English.

The photos is from a serie of postcard published by the the French solidarity committee CSRO. The poster is made by the Swiss artist Marc Rudin, who also made a lot of posters for the PFLO.

Poul Mikael Allarp
13. juni 2015

See the bibliography at The Modkraft Library – The Progressive Online Library:
9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow