Kvinden og revolutionen i Oman

Om artiklen
– Oprindelig bragt som et særnummer af: “Nyt fra Oman & Sydarabien“, nr. 36, juni 1980, 52 s. Det blev udgivet af Komiteen for Revolutionen i Oman og den Arabiske Golf, KROAG, der koordinerede det nordiske solidaritetsarbejde med PFLO.

Kort over Oman se nederst på 1. side

Billederne er de originale fra den trykte udgave, og er derfor ikke altid i særlig god billedkvalitet.

 

Omani Womens Organisation - OWO logo
Omani Womens Organisation – OWO logo

 Indhold

Indledning

“Kampen for den omanske kvindes sociale frigørelse er ikke blot en nødvendighed udfra den omanske kvindes interesse, men er det udfra hele det omanske samfunds interesse, for uden kvindens fuldstændige frigørelse og frigørelsen af hendes energi og evner, er det ikke muligt at opnå samfundets fuldstændige befrielse.
At lægge hindringer for den omanske kvindes frigørelse fra undertrykkelse, slaveri og uretfærdighed er det samme som at lægge hindringer for hele det omanske samfunds fremskridt og udvikling og dets befrielse fra alle former for tilbageståenhed.
Der hviler en tung byrde på den omanske kvindes skuldre for at intensivere kampen for sine legitime sociale og menneskelige rettigheder, så hun kan deltage aktivt i opbygningen af det nye omanske samfund. Ansvaret for denne kamp hviler først og fremmest på den omanske kvinde. For at realisere sine rettigheder og fremme sin sag må hun tage initiativet til sin kamp i egne hænder og afvise enhver afhængighed af manden.

Når vi understreger vigtigheden af kvindens aktive rolle i kampen for sine rettigheder, må vi samtidig afvise den opfattelse, at kvindens frigørelse skal foregå uden mandens bidrag og støtte. Denne opfattelse er udtryk for manglende forståelse for det naturlige forhold mellem mand og kvinde, nemlig at de supplerer hinanden i opbygningen af samfundet og deres tilværelse. Derfor har alle progressive, demokratiske og nationale omanitter et stort historisk ansvar for kvindens sag og for aktiv deltagelse i hendes kamp med opmuntring og helhjertet opbakning. Det er et ansvar, der bør hvile i hjertet af deres nationale ansvarlighed.

Vi må ligeledes afvise den opfattelse, at den omanske kvindes sociale frigørelse kan foregå uden den nationale befrielse og Omans fuldstændige selvstændighed. En sådan opfattelse mangler forståelse for, at kvinden – der udgør halvdelen af samfundet – ikke kan opnå sin fuldstændige frigørelse uden samfundets fuldstændige befrielse og først og fremmest samfundets befrielse fra udenlandsk overherredømme.

For at den omanske kvinde skal kunne gøre vigtige fremskridt i kampen for sin frigørelse, må hun have et nøje kendskab til kvindens historiske rolle og resultaterne af kvindens kamp gennem historien. Enhver underkendelse af kvindens historie og hendes kamp og rolle i samfundets historiske udvikling vil ikke blot være til skade for kvindens fremskridt og fremtid, det vil være til skade for hele samfundets fremtid.”
(Dokument fra Den omanske Kvindeorganisations 2.Kongres 1979, 8)

Denne bemærkelsesværdigt nuancerede helhedsopfattelse af sammenhængen mellem samfundets befrielse og kvindens frigørelse og af forholdet kønnene imellem er Den omanske Kvindeorganisation nået frem til gennem mange års aktiv deltagelse i den væbnede befrielseskamp mod imperialistisk undertrykkelse af deres land.

Dette særnummer er et bidrag til belysningen af den omanske kvindes rolle i revolutionen, historisk og aktuelt. Kvindens deltagelse i revolutionen har skiftet i styrke og ændret karakter i takt med de skiftende betingelser under revolutionens forskellige faser. Der indledes derfor med en kort fremstilling af den omanske revolutions udviklingsfaser op til i dag, hvorefter der redegøres for kvindens traditionelle rolle i det omanske samfund og hendes rolle i revolutionens forskellige faser, bl.a. beskrives kvindeorganisationens arbejde. Til illustration af denne fremstilling bringes 2 interviews med 3 revolutionære kvinder. Til slut fortælles om mulighederne for at støtte kvindeorganisationens arbejde.

Foroven: Omanske kvinder i guerillaen. Nederst Mænd og børn.

Kort over Oman
OversigtDen omanske revolutions baggrund og udvikling
Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow