Kvinden og revolutionen i Oman

InterviewsOversigt 

Litteraturliste

 •  1. PFLOAG: Women and the Revolution in the Gulf, 1970. Gengivet i 15, s. 27-36.
 • 2. Interview with a Militant from the Liberated Areas: Saida Saleh Mahad, 1973. I 15, s. 19-20.

Dokumenter fra OWOs 1.kongres, 1975

 •  3. The Role of Women in National Liberation.
 • Gengivet i 15, s. 37-43.
 • 4. Final Statement. 5 s., duplikeret.
 • 5. Interview with a Militant in the Organization of Omani Women, June 1975. I 15, s. 21-26.
 • 6. Interview with Fatima Ahmed of the Omani Womens Organization. I LSM News, Vol. 2:3, 1975, s. 27-37.
 • 7. OWO: On the Occasion of Women’s World Day.
  The Omani Woman Discovers Her Way Towards Real Freedom.
  1975 (?). 5 s., duplikeret.

Dokumenter fra OWOs 2.kongres, 1979

 • 8. The Omani Women’s Organization. 8 s., duplikeret.
 • 9. Internal Regulations Presented in the Second Congress of the Omani Women’s Organization. 11 s., duplikeret.
 • 10. Resolutions and Recommendations Issued by the Second
  General Congress of Omani Women’s Organization.
  7 s., duplikeret.
 • 11. Final Statement on Second General Congress of Omani Women’s Organization. 8 s., duplikeret.
 • 12. OWO: Background of the Revolution and the Traditional Role of the Woman in the Omani Society and Particulary the Woman in Dhofar and the Policies of the Revolution Towards the Woman, 1980. 5 s. (upubliceret materiale udarbejdet af OWO som baggrund for dette særnummer af “Nyt fra Oman og Sydarabien”).
 • 13. OWO: Statement of Omani Women’s Organization on International Women’s Day. 8 March, 1980.
 • 14. Fred Halliday: Arabia without Sultans. Harmondsworth, Penguin, 1974. 528 s., ill. (A Pelican Original).
 • 15. The Gulf Committee: Women and the Revolution in Oman. London, 1975. 43 s., ill.
 • 16. KROAG: Revolutionen Lever. Befrielseskampen i Oman. København, KROAGs Informationscenter, 1979. 74 s., ill.

Foruden de anførte titler er dette særnummer i meget
høj grad baseret på informationer indsamlet gennem samtaler og brevveksling med Den omanske Kvindeorganisation.

I litteraturlisten er kun anført titler, der specielt behandler kvindespørgsmålet. Herudover har vi trukket på en stor del af den eksisterende generelle Oman-litteratur som baggrundsmateriale. Vi kan henvise til litteraturlisten i “Revolutionen Lever” (16) samt til den løbende bibliografi “Oman and Southern Arabia. A Current Bibliography”, der udsendes ca. 2 gange om året som tillæg til “Nyt fra Oman og Sydarabien”.

En række af de anførte kilder er ikke alment tilgængelige, men for særligt interesserede kan vi tilbyde at levere fotokopier for 1 kr. pr. kopi + porto.

Oman_Kvinder48_sw

 Støt Den Omanske Kvindeorganisation

I øjeblikket udfører OWO et stort og mangesidigt arbejde, med at mobilisere de omanske kvinder, der lever som flygtninge i grænseområdet mod Oman i Sydjemen. Dette arbejde omfatter: Uddannelsesmæssige aktiviteter – elementær læse- og skriveundervisning, tekniske kurser såsom maskinskrivning samt undervisning i grundlæggende hygiejne, børnepleje m.v., produktion – OWO har f.eks. før monsunperioden i 1979 syet telte til flygtningene og organisatoriske/politiske aktiviteter –  deltagelse i OWOs organisatoriske arbejde, bl.a. organisering af ovennævnte aktiviteter, redaktion og produktion af OWOs månedlige blad og andre politiske/uddannelsesmæssige tekster, studiekredse, møder m.m.

Som et led i dette arbejde har OWO i de senere år arbejdet på at etablere et kulturelt center for kvinder i Al Gheida. Centret skal virke som et koordinerende centrum for alle OWOs aktiviteter, og en stor del af disse vil blive koncentreret her. Når centret er færdigt, vil det ifølge planen indeholde følgende funktioner:

 1.  OWOs kontor
 2. Alfabetiseringsklasser
 3. Mor og barn klinik
 4. Børnehave
 5. Systue
 6. Lokaler til øvrige undervisningsmæssige, kulturelle og politiske aktiviteter

I slutningen af 1979 er bygningerne til børnehaven og “mor- og barn-klinikken” færdiggjorte, og i begyndelsen af 1980 er de blevet indrettet og sat i drift. Dette er den absolut mest fundamentale del af centret, idet kvindernes frigørelse fra børnepasningen er en forudsætning for deres deltagelse i andre aktiviteter. Efterhånden som det bliver økonomisk muligt vil de øvrige sektorer blive færdiggjort. I første omgang vil der blive givet særlig prioritet til systuen.

I de seneste år har en række europæiske (især skandinaviske) solidaritetsgrupper ydet et betydeligt bidrag til OWOs arbejde. De har bl.a. sendt 2 Landrovere (primært til transport af børnene til og fra børnehaven), audiovisuelt udstyr, højttalerudstyr og arabiske skrivemaskiner til undervisningsbrug. Fra begyndelsen af 1980 er desuden indledt forsendelser af brugt sorteret børnetøj.

OWO har i de senere år opnået betydelige resultater, og en af forudsætningerne for at organisationen kan konsolidere og udbygge sine aktiviteter er fortsat materiel støtte i de kommende år. Alt i alt regner OWO med at skulle skaffe omkring 600.000 kr. i de næste to år. (Nærmere detaljer kan rekvireres fra KROAG, som koordinerer støtteprojekterne til fordel for OWO).

For at rejse penge hertil og til andre støtteprojekter til gavn for den omanske revolution arrangerer U-landsklunserne, Emmaus Sundsvall (tidl. Emmaus Fnysinge) og Stödkomitten får Omans Befrielse regelmæssigt loppemarkeder. Ønsker du at deltage i dette arbejde, så kontakt:

U-landsklunserne
Sct. Peders Stræde 10 A,1
1453 København K
(fra 1/7 – 1980)
Emmaus Sundsvall
Åkanten 2
S-852 32 Sundsvall Sverige

 

Stödkomitten för Omans Befrielse
c/o Dan Norbäck
Storgatan 28 B
753 31 Uppsala
Sverige

 

Ønsker du at give et økonomisk bidrag, kan dette indbetales på giro:
7 30 33 00, Landsindsamlingen Støt Verdens Folk
Box 86, 1003 København K.
(rekvirer evt. girokort).

 Støt Den Omanske Kvindeorganisation

 Støt Den Omanske RevolutionKvinde med barn

 

Omansk kvinde guerilla

InterviewsOversigt

oo0oo

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow