Revolutionen lever : Befrielseskampen i Oman

 Erklæring fra PFLOOversigt

Litteraturliste

Hermed præsenteres en kort oversigt over en række væsentlige bøger og tidsskrifter, specielt om Oman, men også om Folkerepublikken Jemen, og som baggrund herfor litteratur, der generelt behandler Golfområdet og det imperialistiske spil her.
Listen er langt fra fuldstændig, men lægger vægt på at introducere nogle centrale kilder.

Generelt:

1. Halliday, Fred
Arabia without sultans. Harmondsworth, Penguin, 1974. S28 s., ill. (A Pelican Original)
Denne meget omfattende og dybtgående fremstilling af den økonomiske, sociale og politiske udvikling på den Arabiske Halvø er hovedværket, som man primært skal gå til for at få en pålidelig og kompetent indføring i området. Behandler baggrunden for de kampe for national og social frigørelse, som føres i og nær det olierige Golfområde, med særlig vægt på de revolutionære bevægelser i Nordjemen, Sydjemen og Oman. Litteraturhenvisninger.

2. The Middle East and North Africa 1978-79. 25’th edition. London, Europa Publications, 1978.
Årlig ajourført håndbog. Indeholder afsnittene: Part 1(generel survey) og part 2 (regional organizations). Hovedparten af bogen udgøres dog af: Part 3(country surveys). Under hvert land afsnit om geografi, historie, økonomi, statistik samt vejviser-afsnit omfattende regeringen, udenlandske repræsentationer, presse, banker osv. Desuden et Who’s Who afsnit. Litteraturhenvisninger.

3. United States. Department of the Army
Area handbook for the Persian Gulf states. By Richard F. Nyrop et al. Washington, D.C., 1977. 448 s., ill. (Department of the Army Pamphlets, no 550-185).
Nyttig håndbog, der giver en bekvem samling grundlæggende fakta om sociale, økonomiske, politiske og militære forhold i de forskellige lande. Omfatter Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Qatar og Oman. Med fyldige litteraturhenvisninger.

4. El Kodsy, Amad
Nationalisme og klassekamp i den arabiske verden. Med forord af Paul M. Sweezy og Harry Magdorf. København, Politisk Revy, 1971. 88 s.
En god kort indføring i den arabiske verdens historie med hovedvægt på at beskrive handelens afgørende betydning for de arabiske landes udvikling.

5. Amin, Samir
The Arab Nation. London, ZED Press, 1978. 116 s.
Vigtig analyse af den arabiske verdens udvikling, med
hovedvægt på perioden siden Nasserismens opkomst.

6. Kazziha, Walid W.
Revolutionary transformation in the Arab world. Habash and his comrades from nationalism to marxism. London, Charles Knight, 1975. 118 s.
Arab Nationalist Movements(ANM) historie fra grundlæggelsen i 1948 til omkring 1973, hvor ANM som sådan er ophørt at eksistere, men videreføres i lokale organisationer først og fremmest i Palæstina, Sydjemen og Oman. Bogen indeholder et vigtigt baggrundsmateriale til forståelse af de nationale strømninger i den arabiske verden historisk og aktuelt. Litteraturhenvisninger.

7.  Anthony, John Duke
Historical and cultural dictionary of the Sultanate of Oman and the Emirates of Eastern Arabia. Metuchen, N.J., Scarecrow, 1976. 136 s. (Historical and Cultural Dictionaries of Asia, 9).
Alfabetisk ordnet leksikon over historiske og kulturelle begreber: f.eks. stednavne, organisationer, firmaer, personer, politiske begivenheder, stammer.

8. Halliday, Fred
Labor migration in the Middle East. I Merip Reports nr. 59, 1977. s. 3-17.
Dybtgående økonomisk, social og politisk analyse af anvendelsen af fremmedarbejdere i mellemøsten. Specielt i Golfområdet spiller disse en helt central rolle i landenes økonomiske struktur.

9. The Gulf Committee
Politiske fanger i oliestaterne. Oman, Bahrain, Saudi Arabien, Iran. KROAG, 1975. 40 s.
Gennemgang af undertrykkelsessystemet i de pågældende lande, belyst ved en lang række konkrete sager.

Oman

Hovedværket om Oman er Fred Halliday’s ‘Arabia without sultans’ (nr. 1).

10. Dhofar – Englands kolonikrig i Golfen. Redigeret af the Golf Committee. KROAG, 1973. 70 s., ill.
En samling dokumenter, der belyser den politiske og militære udvikling fra befrielseskampens start i 1965 og indtil 1971

11. PFLO’s 2. kongres sommeren 1974. KROAG, 1974. 25 s. Kongresreferatet er et væsentligt dokument til forståelse af PFLO’s nye politik efter iranernes invasion i december 1973.

12. 10 års befrielseskamp i Oman. 9. juni 1965 – 9. juni 1975. Århus, Internationalt Forums Mellemøstgruppe, 1975. 20 s. (distribueres af KROAG)
PFLO’s nationale program fra 1974.

13. Documents of the national struggle in Oman and the Arabien Gulf. Edited by the Gulf Committee. London, 1974. 106 s., ill. (9’th June Studies).
Denne grundlæggende dokumentsamling belyser befrielsesbevægelsens udvikling, både ideologisk og militært, siden den væbnede kamps udbrud i Oman i 1965 til PFLO’s 2. kongres i 1974.

14 Townsend, John
Oman. The making of the modern state. London, Croom
Helm, 1977. 212 s.
Grundig og kritisk gennemgang af de økonomiske og politiske forandringer i Oman siden 1970, skrevet af Qaboos’ økonomiske rådgiver fra 1972 til 1975.

15. Halliday, Fred
Mercenaries: ‘Counter-Insurgency’ in the Gulf. Nottingham, Spokesman, 1977. 80 s.
To artikler om henholdsvis Englands metoder i dets kolonikrig i Oman set i international sammenhæng og om anvendelser af lejetropper i Golf-området.

16. Women and the revolution in Oman. Edited by the Gulf Committee. London, 1975. 43 s., ill.
Dokumentarmateriale til belysning af hvorledes kvindens stilling i Oman har ændret sig under den revolutionære proces.

17. The Oman war: 1957-59. A critical history. London, The Gulf Committee, 1974. 24 s. (9’th June Studies).
Om et nationalt oprør i det indre Oman mod sultanen og englænderne.

Folkerepublikken Jemen

Hovedværket er igen ‘Arabia without sultans’ (nr. 1).

18. Stork, Joe
Socialist revolution in Arabia. A report from the Peoples Democratic Republic of Yemen. I Merip Reports nr. 15, marts 1973. s. 1-25.
En virkelig god beskrivelse af den politiske og økonomiske udvikling siden befrielsen (1967): klassekampens udvikling, stridighederne mellem de forskellige fraktioner af befrielsesbevægelsen NLF.

19. Gerdner, Arne, Kina Meurle og Charlotte Wiktorsson
Rapport från Demokratiske Folkrepubliken Jemen. Den första arabstaten under marxist-leninistisk ledning. Eget forlag, 1972. 78 s.
Gennemgang af Jemens historie op til 1971. Beskrivelse af landet og folket. Gennemgang af økonomi og politik i den nationaldemokratiske revolution. Litteraturhenvisninger.

20. Yemen. Kampen for et lykkeligt Arabien. Af Mette Bitsch et al. Ulfborg, Skipper Klement, 1974. 254 s., ill. Rapport skrevet af et hold fra Den Rejsende Højskole som besøgte Sydjemen i 1973. Jemens historie og holdets oplevelser. Litteraturhenvisninger.

Tidsskrifter:

21. Saut al-Thawra. PFLO Information Committee, P.O. Box 5037, Maalla, Aden, P.D.R.Yemen.
Engelsk oversættelse af de vigtigste artikler i PFLOs ugentlige blad. Gengiver udtalelser og kommentarer fra Fronten, analyserer udviklingen i området og bringer de seneste oplysninger om den politiske og militære kamp. Den engelske udgave kommer uregelmæssigt.

22. Nyt fra Oman (Dhofar Brev). KROAGs Informationscenter,
Box 86, 1003 København K. 6-8 numre pr. år. Abonnement
20,-kr., 40,- kr. for biblioteker og institutioner. Baggrundsorientering og aktuel redegørelse for den løbende udvikling i området og solidaritetsarbejdet i Skandinavien. Udkommer også i en engelsk og svensk udgave (den svenske udgave distribueres af Aurora, Box 22049, 10422 Stockholm).

23. Merip Reports. Middle East Research and Information Project, P.O. Box 3122, Columbia Heights Station, Washington, D.C. 20010, USA. 10 nr. årligt. $ 21,50 (med luftpost).
Det vigtigste tidsskrift om Mellemøsten generelt. Hvert enkelt nummer rummer et dybtgående politisk-Økonomisk studie af et bestemt land eller tema. Golfområdet og specielt Iran behandles ofte.

24. Oman en lutte. Comité de soutien a la révolution en Oman (CRSO), 14, rue Nanteuil, 75015 Paris, Frankrig. Udkommer uregelmæssigt (1-2 numre pr. år).

25. Gulf Solidarity. Bulletin on Oman and the Gulf. Gulf Solidarity, P.O. Box 756, Berkeley, CA 94701, USA. Udkommer uregelmæssigt (1-2 numre pr. år).

26. The Middle East, 63 Long Acre, London WC2E 9JH, England. 12 nr. pr år. Abonnement $ 19.00.
Veletableret tidsskrift af ‘Time’ og ‘Newsweek’ typen, der omhandler den arabiske verden på alle områder (politisk, økonomisk, kulturelt). Både aktuel orientering og baggrundsanalyser.

27. The Middle East Newsletter, 63 Long Acre, London 9JH, England. 26 nr. pr. år. Abonnement $ 295 Udgives af samme koncern som The Middle East. Prætenderer at være ‘confidential’, derfor den opskruede pris. Fra december 1978 indkoopererer det, det hidtil selvstændige tidsskrift Arabia and the Gulf.

28. Middle East Economic Digest (MEED), 21 John Street, London WC1N 2BP, England. Udkommer ugentligt. Abonnement $ 200.
Økonomisk tidsskrift, især beregnet for forretningsfolk. Hovedsagligt aktuelle informationer, delt op efter lande. Indeholder regelmæssigt Special Reports om forskellige emner eller lande, således kom der i september 1978 en Special Report om Oman (52 sider heraf mange annoncer, kan bestilles særskilt for £ 3,5o).

29. Summary of World Broadcasts. Part 4, The Middle East and Africa. BBC Monitoring Service, Caversham Park, Reading RG4 8TZ, England. Udkommer dagligt. Abonnement £ 104 (med luftpost tillæg på £ 12).
Bringer fyldige referater/citater fra især de lokale mellemøstlige radiostationer. Inddelt efter lande. Meget velegnet til at følge den aktuelle politiske udvikling.

30. Archives 69. Det svenske udenrigspolitiske institut, Wenner-Gren Center, SveaVägen 166, S-11346 Stockholm, Sverige.
Fotokopier af de ledende udenlandske avisers baggrundsartikler, ordnet efter emner og lande.
Index udkommer hver 14. dag, hver 3. måned, halvårligt og årligt. Koster flere tusinde kroner i abonnement, men kan konsulteres i Det Udenrigspolitiske Selskabs Bibliotek, Vandkunsten 8, 1467 Kbh. K, åbent hverdage kl. 13-16.

M.h.t. videregående litteratursøgning kan man benytte sig af de litteraturhenvisninger, man støder på under læsningen af de nævnte værker. Desuden kan henvises til de litteraturoversigter der bringes løbende i Nyt fra Oman (Dhofar Brev) (nr. 22), samt til MS Biblioteksnyt der udgives af Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek, Hejrevej 38, 2400 Kbh. NV, tlf. 01-10 60 00 (åbent mandag til fredag, kl. 13-16)

Materialer fra KROAG’s Informationscenter

Dhofar – Englands kolonikrig i Golfen.  pris kr. 15
Vigtig dokumentsamling om udviklingen i perioden 1965-71. KROAG, 1973. 70 s.

PFLO’s 2. Kongres 1974. Pris kr. 10
Om PFLO’s nye politik efter den iranske invasion i december 1973. KROAG, 1974. 25 s.

PFLO’s politiske program. Pris kr. 3
Udgivet af Mellemøstgruppen i Aarhus

Politiske fanger i oliestaterne. Oman, Bahrain, Saudi Arabien, Iran. Pris kr. 10
KROAG, 1975. 4o s.

Revolutionen lever. Befrielseskampen i Oman. Pris kr. 15
KROAG, 1979. 74 s.

The Revolution is Alive. The Liberation Struggle in Oman. Pris kr. 15
KROAG, 1979. 74 s.

Nyt fra Oman (Dhofar Brev). Årsabonnement 1 eks. Pris kr. 20

Nyt fra Oman (Dhofar Brev). Årsabonnement 5 eks. Pris kr. 35

Nyt fra Oman (Dhofar Brev). Årsabonnement for biblioteker‑ og institutioner. Pris kr. 40

News from Oman (Dhofar Letter). Luftpostabonnement over hele verden. Pris kr. 30

Plakat: Støt folkets kamp i Oman. Pris kr. 15

Plade: Chants révolutionnaires d’Oman, du Yemen et d’Iran. Pris kr. 60

Plade: Chants révolutionnaires d’Oman. Pris kr. 60
Begge plader er på arabisk med sangkoret fra fra Revolutionens skole

Postkort: 8 meget smukke farvepostkort. 1 sæt. Pris kr. 25

PFLO nøgleringe. Pris kr. 8

Bestilling fra KROAG’s Informationscenter, Box 86, 1003 København K. Giro 4 22 91 26. Ved bestilling under 20,- kr. tillæg af ekspeditionsgebyr kr. 3,50.

Bogcaféer:  30% rabat, 90 dages betalingsfrist, fuld returret (Ingen rabat på gramofonplader)

 Erklæring fra PFLOOversigt
Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow