Anmeldelse af Fordrivelse. Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984

Anmeldelse af bogen: Ibrahim Mattar: Fordrivelse. Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984. Efterskrift af Carsten Larsen. Kbh., Manifest, 1984, 102 s., ill. Anmeldelsen blev oprindelig bragt i IF Blad for international solidaritet. nr. 4/5 1984. Udgivet af Internationalt Forum.

Read more
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow