Sundhedsarbejde og befrielseskamp i Oman

Artiklen fortæller om Omans Røde Halvmåne ORCs sundhedsarbejdet blandt flygtninge fra Oman i Demokratisk Yemen i slutningen af 1970’erne. Den blev oprindelig bragt som et særnummer af Nyt fra Oman & Sydarabien nr. 37, december 1980, der blev udgivet af den danske komité KROAG der kordinerede solidaritetsarbejdet i Norden.

Read more
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow