9th June – Den glemte krig i Oman / The forgotten war in Oman

Emneliste om PFLO og deres oprør, der startede 9. juni 1965.
A bibliography on PFLO and the rebellion, started 9th of June 1965.

Read more

Revolutionen lever : Befrielseskampen i Oman

Pjecen fortæller om PFLO og revolutionen i Oman og arbejdet blandt flygtninge fra Oman i Demokratisk Yemen i slutningen af 1970’erne. Den blev oprindelig udgivet i 1979 af den dansk komité KROAG. Pjecen blev også udgivet på engelsk: The Revolution is Alive. The Liberation Struggle in Oman. KROAG, 1979. 74 s.

Read more

Kvinden og revolutionen i Oman

Artiklen fortæller om Omans Kvindeorganisation OWOs betydning for revolutionen i Oman og arbejdet blandt flygtninge fra Oman i Demokratisk Yemen i slutningen af 1970’erne og 1980’erne. Den blev oprindelig bragt som et særnummer af Nyt fra Oman & Sydarabien nr. 36, juni 1980, der blev udgivet af den dansk komité KROAG.

Read more
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow