Al magt til citatrytterne!

Karl Marx og Friedrich Engels: om Kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse, (Futura 1972, 66 s.) er nu online.  Oprindeligt præsenteret på Facebook 26.

Allerede Marx og Engels var opmærksomme på sammenhængen mellem den koloniale udbytning og den engelske arbejderklasses manglende revolutionære iver. Og alligevel lyser troen på en snarlig engelsk revolution ud af artikler og breve til kammeraterne.

“…, at det engelske proletariat faktisk er ved at blive mere og mere borgerligt, således at denne den mest borgerlige af alle nationer tilsyneladende sigter mod til slut at have et borgerligt aristokrati og et borgerligt proletariat ved siden af bourgeoisiet. For en nation, der udbytter hele verden er dette naturligvis til en vis grad berettiget.” Brev fra Engels til Marx, Manchester, d. 7. oktober 1858.

“… Du spørger mig, hvad de engelske arbejdere mener om kolonipolitik. Tja, nøjagtig det samme som de mener om politik i almindelighed: Det samme som bourgeoisiet mener. Der findes ikke noget arbejderparti her, forstår du, der er kun konservative og liberal-radikale, og arbejderne tager gladelig deres del af byttet fra Englands monopol på verdensmarkedet og kolonierne.” Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882.

Desværre gik det ikke helt som Marx og Engels håbede. Men det forhindrer ikke at vi i dag kan bruge Marx og Engels analyser til at forstå den samtid de levede i og til bedre at forstå den tid vi selv lever i.

Der er overalt blevet lavet links til komplette onlineudgaver på Marxisme Online eller i mangel af dansk online udgave Marxist Internet Archive, MIA.

Den engelske udgave af pjecen er tidligere lagt online på snylterstaten.dk

Og den danske kan findes her

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow