Lenin uddrag er nu online på snylterstaten.dk

V.I. Lenin: Om imperialisme og opportunisme. Uddrag af artikler og taler 1899-1923. Forlaget Futura 1973, 91 s. er nu online. (2. april 2014)
Her er endnu en omgang for citatrytterne.

Denne gang er det en samling af uddrag af artikler af V.I. Lenin om sammenhængen mellem imperialisme og opportunisme, som nu ligger online på Snyltersterstaten.dk.

V.I. Lenin: Om imperialisme og opportunisme. Uddrag af artikler og taler 1899-1923. Forlaget Futura 1973, 91 s.

Forlaget skrev i sin bagsidetekst bl.a.:

“De uddrag af artikler og taler af V.I.Lenin, der er samlet i denne bog, beskriver skånselsløst den dybe sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i Vesteuropas kapitalistiske lande i dette århundredes første årtier og opportunismens, småborgerlighedens, den snæversynede egoismes udbredelse blandt disse landes arbejdere.”
(…)
“Føres konklusionerne i “Imperialisme og opportunisme” dristigt og ærligt videre til dagens Vesteuropa, giver den nøglen til forståelse af først og fremmest arbejderklassens stilling og dermed nøglen til forståelse af marxismen.”

Om ikke andet, så er det altid vigtig, at lære af historien – uden at overføre mekanisk til nutiden. Lenin var – som også Marx og Engels – stædigt optaget af, at undersøge hvorfor opportunismen bredte sig i arbejderbevægelsen og skosede benhårdt de socialdemokratiske ledere, der lavede alliancer med borgerskabet.

Mange af artiklerne har ikke tidligere været online på dansk. I forbindelse med denne online udgave er der til alle artikler lavet link til den fulde tekst på Marxisme Online, eller hvor det ikke har været muligt til en engelsk udgave på Marxist Internet Archive, MIA (Red, Snylterstaten.dk)

God fornøjelse. Bogen kan findes her

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow